Smeštaj

za Vaš savršeni odmor

Garni Hotel Sin-Kom raspolaže sa ukupno 19 dvokrevetnih soba. Na zahtev gosta postoji mogućnost dodavanja pomoćnog ležaja, tako da je ukupni kapacitet Hotela 52 ležaja. Sve sobe su tipski opremljene uz određena odstupanja u delu komfornosti.
U ponudi su sledeće vrste soba: 8 classic soba , 6 soba sa francuskim ležajem i 5 comfort soba.
SPECIJALNA PONUDA:
Ukoliko ste u prolazu a želite da se odmorite naš Hotel Vam nudi mogućnost dnevnog odmora u periodu od 10h do 16h.